Το Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) καθιερώθηκε  το 1999 (άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.2741/1999 -Α’ 199 και  ) και  καθορίστηκαν το 2001 (Υ.Α. Τ/4333/8-8-2001 - 1097 Β’ Υπ. Ανάπτυξης) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού σήματος και η οποία ίσχυε έως σήμερα. Από το 2002 έως σήμερα έχει χορηγηθεί περίπου σε 800 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση (7827/19-4-2019 - 1463 Β΄) το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην συστηματικότερη προώθηση όλου του πλούτου και των εκφάνσεων της γαστρονομίας και οινικής παράδοσης των περιοχών της Ελλάδας, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση με του τοπικούς παραγωγούς. Ειδικότερα το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μέσα από την αξιολόγηση 30 κριτηρίων πιστοποιεί ότι μία επιχείρηση: 

α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες, 

β) χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π., 

γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (7827/19-4-2019 - 1463 Β΄)  ενσωματώθηκε το νέο κατοχυρωμένο λογότυπο του ΕΣΠΕΚ.

 

Δείτε εδώ τον ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την απόκτηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης