ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 75ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠEΣΕΔΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το φετινό Συνέδριο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εισηγήσεις με τρέχοντα θέματα του κλάδου και ενημέρωση των εκπροσώπων σε οικονομοτεχνικά θέματα.

Τις εργασίες του 75ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) θα φιλοξενήσει το διήμερο 16-18 Μαΐου η Κατερίνη και το ξενοδοχείο «Sentido Mediterranean Village».

Σημειώνεται πως η θεματολογία του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εισηγήσεις με τα τρέχοντα θέματα του κλάδου, εισηγήσεις προσκεκλημένων και ενημέρωση των εκπροσώπων σε οικονομοτεχνικά θέματα αλλά και θέματα νομοθεσίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      

75ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Κατερίνη, 16 – 17 - 18 Μαΐου 2019 Δημόσιες Συμβάσεις: αδιαφάνεια – εκπτώσεις-μαρασμός         

1η Ημέρα Συνεδρίου: Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 (απογευματινή συνεδρίαση)    

14.00 - 17.00    ⦁    Προσέλευση Συνέδρων

⦁    Κατάθεση & Έλεγχος Πληρεξουσίων

⦁    Έλεγχος ταμειακής ενημερότητας Συνδέσμων

⦁    Έλεγχος απαρτίας – Καθορισμός Ψήφων    

17.00 - 17.15    Κήρυξη Έναρξης Εργασιών 75ου Συνεδρίου Γιώργος Γάγαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.    

17.15 - 17.30    Χαιρετισμός Έναρξης 75ου Συνεδρίου Εμμανουήλ Σινωπίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Δ.Ε.Πιερίας    

17.30 - 18.00    ⦁    Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 7, παρ. 9 - φανερή ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός).

⦁    Εκλογή Πενταμελούς Προεδρείου Συνεδρίου (άρθρο 16 - μυστική ψηφοφορία).    

18.00 - 20.00    ⦁    Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Γιώργος Γάγαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.    

     ⦁    Οικονομικός Απολογισμός 2018 - Μανώλης Σινωπίδης, Ταμίας  της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

⦁    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Ρούλιος Αντώνιος, Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις -Προτάσεις    

20.00 - 21.00    ⦁    Σχέδιο προϋπολογισμού 2019

⦁    Οικονομικά αιτήματα ρύθμισης οφειλών Συνδέσμων - Μανώλης Σινωπίδης, Ταμίας  της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

⦁    Ψηφοφορίες έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού 2019 και επί οικονομικών αιτημάτων Συνδέσμων

(φανερές ψηφοφορίες – άρθρο 5, παρ. 5 Ν1712/1987)

Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις    

21.00    Λήξη Εργασιών 1ης Ημέρας Συνεδρίου.         

 

2η Ημέρα Συνεδρίου: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019       

        

09.00 - 09.30    Προσέλευση Συνέδρων - Έναρξη Εργασιών 2ης Ημέρας Συνεδρίου    

10.00 - 11.00    Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 7, παρ. 9 - φανερή ψηφοφορία - άρθρο 7, παρ. 20 Ν1712/1987)    

11.00 – 12.00    ⦁    Ανακοίνωση κατανομής Εδρών Δ.Σ.

⦁    Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή Οργάνων    

09.30 - 11.00    Εισηγήσεις: Εργοληπτικά θέματα –προοπτικές, Δερμεντζόγλου Γιάννης , μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές - Αιτιολόγηση,  Τσιακίρης Τόλης, Μέλος Ε.Ε. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ανεξάρτητες Αρχές και Δημόσιο Έργο,  Αναστάσιος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Διοικητική Επίλυση Διαφωνιών του Ν4412/2016, Τσιομπάνου Μαρία, Αντιπρόεδρος Β΄ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κρίσιμα Θέματα του Θεσμικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις    

11.00 - 14.00    Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις    

12.00 – 18.00    ⦁    Ανακοίνωση ψήφων Συνδέσμων

⦁    Οριστικοποίηση Εκλογικού καταλόγου

⦁    Ανακήρυξη των Υποψηφίων - Ανακοίνωση των Ψηφοδελτίων

⦁    Ψηφοφορία Έγκρισης του Διοικητικού Απολογισμού 2018

⦁    Ψηφοφορία Έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού 2018

(μυστικές ψηφοφορίες – άρθρο 5, παρ. 5 Ν1712/1987)

⦁    Αρχαιρεσίεςεκλογής μελών ΔΣ και μελών λοιπών οργάνων

(άρθρο 7, καταστατικού ΠΕΣΕΔΕ, μυστική ψηφοφορία)    

15.00 - 17.00    Διακοπή Εργασιών 2ης Ημέρας Συνεδρίου    

17.00 – 17.30    Προσέλευση Συνέδρων    

17.30 – 18.30    Συνέχιση Εργασιών    

18.00    Λήξη ψηφοφοριών    

18.00 – 18.30    Εισηγήσεις Μεγάλων Χορηγών 75ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

⦁    THRAKON - YTONG

Στάθης Λαμπριανίδης Διευθυντής Τμήματος Έργων

Συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης    

18.30 - 20.30    Τοποθετήσεις - Προτάσεις

20.30 - 21.00    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών και αρχαιρεσιών

21.00    Λήξη Εργασιών 2ης Ημέρας Συνεδρίου.

 

3η Ημέρα Συνεδρίου: Σάββατο 18 Μαΐου 2019    

10.30 - 11.00    ⦁    Προσέλευση Συνέδρων

⦁    Έναρξη Εργασιών 3ης Ημέρας Συνεδρίου

11.00 – 14.00    Συνέχιση εργασιών

11.00 – 14.00    Τοποθετήσεις - Προτάσεις

11.00 – 14.00    Προσέλευση Προσκεκλημένων

11.00 – 14.00    Χαιρετισμοί εκπροσώπων κομμάτων & φορέων

14.00 - 14.15    Συμπεράσματα – Ψήφισμα 75ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Γιώργος Γάγαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

14.15 - 14.30    Καθορισμός τόπου σύγκλισης 76ουτακτικού Συνεδρίου

14.30    Λήξη Εργασιών 75ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

 

Πηγή:voria.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης