Το Κοινοβούλιο πρόκειται να αυξήσει τη δυναμικότητα του οργανισμού που αστυνομεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Έως το 2027, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα έχει 10 000 αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένης μιας εφεδρείας ταχείας αντίδρασης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Η Ευρώπη έχει πάνω από 13 000 χλμ εξωτερικών συνόρων στην ξηρά και σχεδόν 66 000 χλμ στη θάλασσα. Για να ενισχύσει αυτά τα σύνορα, το Κοινοβούλιο αναθεωρεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Σύμφωνα με τα σχέδια, ο Οργανισμός θα αποκτήσει ένα νέο σώμα 10 000 υπαλλήλων έως το 2027.

Οι υπάλληλοι θα είναι επιφορτισμένοι με την αστυνόμευση των συνόρων, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα θέλαμε οι πολίτες μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ελεύθερη κυκλοφορία στα εσωτερικά σύνορα. Χρειάζεται να διαφυλάξουμε τα εξωτερικά σύνορα. Αυτό επιδιώκουν αυτός ο οργανισμός και αυτός ο κανονισμός.

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η μεταναστευτική κρίση του 2015, οι χώρες θα μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια της δύναμης ταχείας παρέμβασης του οργανισμού. Οι αλλαγές θα σημάνουν την εισαγωγή παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων, για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με μετανάστες ή αιτούντες άσυλο.

Πρέπει να είσαι δίκαιος με όσους αξίζουν προστασία, σκληρός με όσους εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους και αποφασιστικός με όσους επιδιώκουν να παραβούν τους κανόνες. Σε ό,τι αφορά όσους έχουν παραβεί τους κανόνες για τη μετανάστευση, ο οργανισμός θα στηρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ: εντοπισμός των παράτυπων μεταναστών, απόκτηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και διευκόλυνση της επιστροφής τους.

Η εισηγήτρια Ευρωβουλευτής Roberta METSOLA (ΜΑΛΤΑ) - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης