Το προσχέδιο ενός «Κώδικα Ορθής Πρακτικής» για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης δημοσιοποίησαν εκπρόσωποι των διαδικτυακών πλατφορμών, κοινωνικών δικτύων, καθώς και ο κλάδου της  διαφήμισης στην Ευρώπη. Ο Κώδικας θα παράσχει μέτρα αυτορρύθμισης προκειμένου οι διαδικτυακές πλατφόρμες και ο κλάδος της διαφήμισης να επιτύχει τους στόχους που έθεσε η Ανακοίνωση της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2018, με βάση τέσσερις κατευθυντήριες αρχές: διαφάνεια, συμμετοχικότητα, αξιοπιστία και πολυμορφία. Η τελική έκδοση του Κώδικα αναμένεται κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, κίνηση που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μετρήσιμη μείωση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Στο μεταξύ, έως τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Διαδικτυακή παραπληροφόρηση: πλατφόρμες και διαφημιζόμενοι ανακοίνωσαν ένα σχέδιο Κώδικα Πρακτικής Μέσα από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν δεσμευτεί:

-να εξασφαλίζουν διαφάνεια σχετικά με το χρηματοδοτούμενο με χορηγία περιεχόμενο, ιδίως την πολιτική διαφήμιση, καθώς και να περιορίζουν τις επιλογές στόχευσης για την πολιτική διαφήμιση και να μειώνουν τα έσοδα των διακινητών παραπληροφόρησης·

-να παρέχουν σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αλγορίθμων και να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης από τρίτους·

-να καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση και η πρόσβαση των χρηστών σε διάφορες ειδησεογραφικές πηγές που αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές απόψεις·

-να καθιερωθούν μέτρα για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των πλαστών λογαριασμών και την αντιμετώπιση των αυτοματοποιημένων προγραμμάτων (bot)·

-να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων, στους ερευνητές και στις δημόσιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο. 

Προβληματισμός

Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής περιλαμβάνεται στα μέτρα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο. Η Επιτροπή ορίζει ως παραπληροφόρηση τις «αποδεδειγμένα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, που δημιουργούνται, παρουσιάζονται και διαδίδονται για οικονομικό όφελος ή για τη σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού, και που ενδέχεται να βλάψουν το κοινό συμφέρον». Στην τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 83 % όσων απάντησαν δήλωσε ότι οι ψευδείς ειδήσεις συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Ιδιαίτερα προβληματίζει η σκόπιμη παραπληροφόρηση, που έχει ως στόχο να επηρεάσει τις εκλογές και τις πολιτικές για τη μετανάστευση. Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη σημασία που έχουν τα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης: σύμφωνα με τα άτομα που απάντησαν, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης (ραδιόφωνο 70 %, τηλεόραση 66 %, Τύπος 63 %). Οι διαδικτυακές πηγές ειδήσεων και οι ιστότοποι όπου δημοσιεύονται βίντεο είναι η λιγότερο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, με ποσοστά εμπιστοσύνης 26 % και 27 % αντίστοιχα. 

Ψευδείς ειδήσεις

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση. Στη μελέτη επισημαίνεται ότι τα δύο τρίτα των καταναλωτών διαδικτυακών ειδήσεων προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές από πλατφόρμες που λειτουργούν με αλγόριθμους, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων, καθώς και μέσω των ιστοτόπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει επίσης ότι η ισχύς στην αγορά και οι ροές εσόδων έχουν μετατοπιστεί από τους εκδότες ειδήσεων στους διαχειριστές πλατφόρμας που διαθέτουν τα δεδομένα για την αντιστοίχιση αναγνωστών, άρθρων και διαφημίσεων.

Πηγή: sepe.gr

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης