Πιερία

Από Δευτέρα 15 Ιουλίου μέχρι Παρασκευή 19 Ιουλίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

 

Την πρόσληψη  επιστημονικού και εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας. 

Συγκεκριμένα η προκήρυξη πρόσληψης αφορά: 

Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων  από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους. Η απασχόληση θα είναι στην έδρα της υπηρεσίας στην Κατερίνη 

Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση στην  αποκατάσταση και  ανάδειξη μνημείων. Η απασχόληση θα είναι στην Ακρόπολη των Λειβήθρων 

Δύο (2) θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση στην  αποκατάσταση και  ανάδειξη μνημείων

Η πρόσληψη θα γίνει για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης «Στερέωση-αναστήλωση-ανάδειξη ΝΔ τμήματος Ακρόπολης Λειβήθρων» για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως την λήξη του Yποέργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Παρμενίωνος 32, ΤΚ 60132, Κατερίνη, απευθύνοντας την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 23510 47883)

Η κατάθεση των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 15 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι Παρασκευή 19 Ιουλίου 

 Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο καιρός στην Πιερία

Πρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα τηλεόρασης