Έρευνα COVID-19 και Εφοδιαστική Αλυσίδα από την OPTIMUM: Μείωση πωλήσεων προβλέπει το 81% & Αύξηση των επενδύσεων προγραμματίζει το 67%

Αρνητική επίδραση  της τρέχουσας πανδημίας  σε κρίσιμους δείκτες, όπως οι πωλήσεις, η κερδοφορία αλλά και το ηθικό των εργαζομένων προβλέπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώνει πως έχει ήδη επηρεαστεί από την εξάπλωση του κορονοϊού. Ωστόσο, μόλις το 33% των επιχειρήσεων προγραμματίζει αναστολή των επενδύσεων, ενώ 2 στους 3 οργανισμούς θα προχωρήσουν σε επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της Τεχνολογίας.

Αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα της Έρευνας “Βαρόμετρο Αγοράς – COVID-19 και Εφοδιαστική Αλυσίδα” που διεξήχθη την περίοδο 28 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2020 με ανάθεση της Optimum. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • 98% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει επηρεαστεί από την πανδημία, με το 91% να απαντά ότι επηρεάστηκε “Πολύ” ή “Αρκετά”
  • 43% δηλώνει ότι το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί στον οργανισμό τους, ενώ 59% πιστεύει πως το ανθρώπινο δυναμικό θα μειωθεί στο μέλλον
  • 65% παρατήρησε αύξηση στη χρήση της Τεχνολογίας στην επιχείρηση
  • Σε σχέση με έκτακτα μέτρα που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, το 78% έχει υιοθετήσει εργασία εξ αποστάσεως και 73% έχει προβεί σε αναθεώρηση των διαδικασιών. Το 37% είδε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Αποθήκη και τη Διανομή. Επιπροσθέτως, το 26% έχει προβεί σε αύξηση του Αυτοματισμού στην Αποθήκη και ένας στους τέσσερις (25%) σε εκπαίδευση του προσωπικού
  • 67% των επιχειρήσεων προγραμματίζει αύξηση των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της Τεχνολογίας

«Δύο στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, προγραμματίζουν κάποια επένδυση σε σχέση με την τρέχουσα πανδημία, είτε στο πλαίσιο της προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ή για προληπτική αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης. Από την έρευνα επίσης προκύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της αγοράς, επιδεικνύουν όχι μόνο αξιοσημείωτη ψυχραιμία και υπευθυνότητα, αλλά και εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν την κρίση», σχολίασε ο Απόστολος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Optimum.  

Η Έρευνα “Βαρόμετρο Αγοράς – COVID-19 και Εφοδιαστική Αλυσίδα” διεξήχθη σε δείγμα 100 επαγγελματιών, από διάφορους κλάδους της αγοράς στην Ελλάδα, από τους οποίους 31% είναι ανώτατα στελέχη Γενικής Διοίκησης στον οργανισμό τους, και 52% διευθυντικά στελέχη. Η Έρευνα διεξήχθη από τη Verity Communications με ανάθεση της Optimum ΑΕ, και πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανωνύμως, την περίοδο 28 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2020.