Βοήθεια της ΕΕ για την αναζήτηση εργασίας ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για απολυμένους εργαζομένους στην Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι που απολύονται σε έξι εταιρείες που παράγουν οικιακές συσκευές στην Αττική, στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβουν κοινοτική βοήθεια 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

  • 206 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους σε επιχειρήσεις κατασκευής οικιακών συσκευών στην ελληνική περιφέρεια Αττικής
  • Οι λόγοι για τις απολύσεις περιλαμβάνουν ελλείψεις οικιακής προμήθειας ηλεκτρικών εξαρτημάτων και υψηλό κόστος παραγωγής
  • Η βοήθεια θα χρηματοδοτήσει συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση για τη δημιουργία επιχειρήσεων

Την Τρίτη, 21-6-2022, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε το αίτημα της Ελλάδας για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Εκτοπισμένους Εργαζομένους (ΕΤΠ). Στην απόφασή τους, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι «οι δαπάνες για νέες οικιακές συσκευές στην Ελλάδα επηρεάστηκαν έντονα πρώτα από την οικονομική κρίση από το 2008 έως το 2016 και δεύτερον από την πανδημία COVID-19».

Οι λόγοι για τις απολύσεις περιλαμβάνουν ελλείψεις εγχώριας προμήθειας ηλεκτρικών εξαρτημάτων, υψηλό κόστος παραγωγής, δυσκολίες προσαρμογής στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.
Η υποστήριξη για τους απολυμένους εργαζομένους θα περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ατομική βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες και εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγεί σε πιστοποίηση, όπου είναι δυνατόν, ή υποστήριξη για την εξασφάλιση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν συμβουλές για το πώς να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε συνδυασμό με επιχορήγηση εκκίνησης έως και 22.000 ευρώ.
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος αυτών των μέτρων είναι περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΤΠ θα καλύψει το 85% (1,5 εκατ. ευρώ). Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 15%.
Το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή Bogdan Rzońca (ECR, PL) που συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη βοήθεια εγκρίθηκε με 29 ψήφους, 1 κατά και καμία αποχή. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ιστορικό
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ΕΤΠ 2021-2027 , το Ταμείο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η εργασία έχει σταματήσει. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν την παροχή υποστήριξης σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση των θέσεων εργασίας ή του κλάδου τους: όλα τα είδη απροσδόκητων μεγάλων γεγονότων αναδιάρθρωσης είναι επιλέξιμα για στήριξη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19, καθώς και μεγαλύτερες οικονομικές τάσεις όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η αυτοματοποίηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ όταν τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι χάσουν τη δουλειά τους εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς.