Διαδικασία πιστοποίησης εξαγωγών ακτινιδίων σε Νότια Κορέα και Ταϊλάνδη- Μέχρι 31 Ιουλίου 2020 οι αιτήσεις

Ξεκινούν επίσημα οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων σε Νότια Κορέα και Ταϋλάνδη. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί οι αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό των λεπτομερειών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) και το Βασίλειο της Ταϊλάνδης ελληνικών νωπών καρπών ακτινιδίων.

Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 2372 τ. Β /16-6-2020 και 2373 τ. Β/16-6-2020, όπου υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες καθώς και υποδείγματα των εντύπων που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση .

Ειδικά για τη φετινή περίοδο (2020-2021) τα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι 31/7/2020.