Μένουμε όρθιοι. Το νέο video του ΣΥΡΙΖΑ

Σχέδιο άμεσων και κοστολογημένων παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, για την κοινωνία και την οικονομία #ΜένουμεΌρθιοι