ΜyCoast: Η εφαρμογή με την οποία γίνονται καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις στις παραλίες

Είναι πλέον διαθέσιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή MyCoast με την οποία οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν καταγγελίες για παραβάσεις που αφορούν στην εκμετάλλευση των παραλιών. Η εφαρμογή για την υποβολή καταγγελιών για τα «κακώς κείμενα» στις παραλίες είναι διαθέσιμη για smartphones και κάθε πολίτης μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του
Μέσα από αυτήν την εφαρμογή ο πολίτης έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας και μπορεί να υποβάλλει καταγγελία εάν παρατηρεί αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση απλής χρήσης. Η πρόσβαση στο διάγραμμα της παραχώρησης και η υποβολή καταγγελίας γίνεται με αξιοποίηση της εφαρμογής εφόσον φυσικά υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το λογισμικό είναι δωρεάν διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές.

Ο ενδιαφερόμενος εντοπίζει την περιοχή που επιθυμεί εστιάζοντας σε αυτήν με πλοήγηση στον χάρτη της εφαρμογής είτε ενεργοποιώντας το GPS είτε σαρώνοντας το QR Code της συγκεκριμένης παραχώρησης.

Εάν υπάρχει ενεργή παραχώρηση στην περιοχή ενδιαφέροντος, αυτή επισημαίνεται με χαρακτηριστικά σημεία πάνω στο χάρτη της εφαρμογής. Με την επιλογή της συγκεκριμένης παραχώρησης εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής τα στοιχεία αυτής, ήτοι:

ο κωδικός παραχώρησης,

ο δήμος και η τοποθεσία,

η έναρξη και η λήξη παραχώρησης,

ο σκοπός και η χρήση παραχώρησης,

το εμβαδόν παραχώρησης,

ο αριθμός ανάρτησης του παραχωρητηρίου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ),

το πολύγωνο της παραχώρησης.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο καταγγέλλων, είναι: Ανοίγουν την εφαρμογή και ενεργοποιούν το GPS του κινητού τους. Εντοπίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος τους στο χάρτη και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους το πολύγωνο της παραχώρησης.

Επιλέγοντας το πολύγωνο εμφανίζονται τα στοιχεία της, δηλαδή η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, χρήση, το εμβαδόν κ.α.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης ή και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, μπορούν μέσω της εφαρμογής να υποβάλουν τις προαναφερόμενες καταγγελίες.

Προσδιορίζουν το λόγο της καταγγελίας και εισάγουν συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν τόσο ανώνυμα, όσο και επώνυμα. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, οι πολίτες απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή με προσωπικούς κωδικούς ΤaxisNet, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ετικέτες