Περιβαλλοντικοί φορείς της συμμαχίας Med Sea Alliance βρίσκονται στη Μάλτα ζητώντας από τους Υπουργούς Αλιείας να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας στη Μεσόγειο

Στην συνδιάσκεψη MedFish4Ever που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα με την παρουσία των υπουργών αλιείας, η συμμαχία περιβαλλοντικών φορέων Med Sea Alliance συμμετέχει στη συνδιάσκεψη καλώντας τους υπουργούς να δώσουν ένα τέλος στις παράνομες πρακτικές αλιείας που προκαλούν την καταστροφή των προστατευμένων περιοχών και ενδιαιτημάτων στη Μεσόγειο, ενόψει της ετήσιας συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής για την Αλιεία στο Μεσόγειο – General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) το Νοέμβριο στην Κροατία. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος συμμετέχει στη συνδιάσκεψη ως ο μοναδικός περιβαλλοντικός φορέας από την Ελλάδα και μέλος του Med Sea Alliance

Στην Έκκληση για Δράση που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια του MedFish4Ever, 10 μεσογειακοί και διεθνείς περιβαλλοντικοί φορείς, μέλη του Med Sea Alliance, μιας συμμαχίας φορέων που στοχεύει στην ανάκαμψη της παραγωγικότητας της Μεσογείου, δηλώνουν ότι “η λήψη αποφασιστικών μέτρων για την εξάλειψη της αλιείας με μηχανότρατα στις περιοχές που απαγορεύεται η χρήση αυτού του εργαλείου και είναι συνεπώς παράνομη, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα μέλη της GFCM, που έχουν την κοινή ευθύνη για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο” [3].

“Είναι ζωτικής σημασίας οι υπουργοί αλιείας να αναγνωρίσουν ότι η παράνομη αλιεία λαμβάνει χώρα στη Μεσόγειο, αλλά και ότι η ανοχή αυτών των καταστροφικών πρακτικών θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τα οικοσυστήματα αλλά και την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών. Πολλά μέτρα προστασίας μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο “στα χαρτιά” χωρίς να εφαρμόζονται”, δήλωσε ο Aniol Esteban, Πρόεδρος της Med Sea Alliance και διευθυντής του Ισπανικού Ιδρύματος Marilles. “Σήμερα, το 73% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου υπεραλιεύονται σε επίπεδο τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό που θεωρείται βιώσιμο. Σε όλη τη Μεσόγειο, οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν αποτελεσματικά άμεσα μέτρα για την εξάλειψη της καταστροφικής αλιείας, κυρίως με τη χρήση μηχανότρατας σε ευάλωτα και προστατευόμενα οικοσυστήματα, εφαρμόζοντας διαφάνεια, παρακολούθηση και επιβολή των αποτελεσματικών μέτρων αλιευτικής διαχείρισης”.

“Οι υπουργοί αλιείας που βρίσκονται εδώ σήμερα στη συνδιάσκεψη MedFish4Ever πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τον επόμενο μήνα στο Σπλιτ, στη συνάντηση GFCM, τα κράτη μέλη θα ακολουθήσουν τις συστάσεις για τον καθορισμό διορθωτικών μέτρων που θα βοηθήσουν στην εξάλειψη της παράνομης αλιείας με μηχανότρατα στη Μεσόγειο”, συνέχισε ο Esteban. “Είναι εφικτό για τους υπουργούς να επιβάλουν αυτά τα κρίσιμα μέτρα και να συμβάλλουν σημαντικά στην αποτροπή αυτής της δραστηριότητας που συνεχίζει να καταστρέφει τα προστατευόμενα και παραγωγικά οικοσυστήματα της Μεσογείου”. Οι Διαχειριζόμενες Περιοχές Αλιείας αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και την προστασία ευαίσθητων οικοτόπων.

“H Γενική Επιτροπή για την Αλιεία στο Μεσόγειο (GFCM) έχει συμφωνήσει σε μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, όμως αυτά δεν εφαρμόζονται ή δεν επιβάλλονται επαρκώς “, δήλωσε ο Esteban. “Αυτό θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την αλιεία, τα οικοσυστήματα και την επιβίωση των αλιευτικών κοινωνιών στη Μεσόγειο. Ωστόσο, η τεχνολογία που απαιτείται για την διαχείριση του προβλήματος είναι προσιτή και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες περιοχές. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η συλλογική πολιτική απόφαση για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης”.

Παρόλο που οι κανονισμοί απαγορεύουν την αλιεία με μηχανότρατα σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, αυτό δεν εφαρμόζεται. Το Med Sea Alliance Atlas παρουσιάζει στοιχεία για παράνομη αλιεία με μηχανότρατα σε απαγορευμένες περιοχές. Όπως αναφέρει η Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, μέλος του Med Sea Alliance, που συμμετέχει σήμερα στην παρουσίαση στοιχείων για παράνομες και καταστροφικές πρακτικές αλιείας με μηχανότρατα στο πλαίσιο επίσημης παράλληλης εκδήλωσης του MedFish4Ever, “Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο αναβολής για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Οι ατελείωτες συζητήσεις περί βιώσιμης αλιείας, αειφόρου διαχείρισης, στήριξης των αλιευτικών κοινωνιών κλείνουν πολλές δεκαετίες, μας έχουν κοστίσει πολύτιμο χρόνο και πόρους. Ακόμα εθελοτυφλούμε μπροστά στις αιτίες της υπεραλίευσης και της καταστροφικής αλιείας, σε μία εποχή που υπάρχει η τεχνολογία και επιστημονική γνώση που θα μπορούσε να διασφαλίσει μία πραγματικά βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο!”