ΠΟΜΙΔΑ: Προσοχή στα ψιλά γράμματα της δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών

Σε διορθώσεις στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά μέτρα, αλλά και στη δήλωση των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, καθώς και οικοπέδων τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί στους δήμους, θα πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, έως τις 31 Μαρτίου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση των οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού, και για τα κτίσματα εκτός σχεδίου, καθώς η μη δήλωσή τους συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.
Η δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του εμβαδού του ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει επεξεργασία της δήλωσης αλλά και προσαρμογή των δηλουμένων εμβαδών με τυχόν μειωτικούς συντελεστές, από την υπηρεσία εσόδων του αρμόδιου δήμου, η οποία σε περίπτωση σοβαρής αμφιβολίας μπορεί να ζητήσει τεκμηρίωση των στοιχείων της δήλωσης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ:
Με κλικ στην κατηγορία «Ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις τετραγωνικών για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά.
Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζονται οι διορθώσεις για:
Επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω διακοπής (όχι οφειλής)
Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία
Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ
Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για επιβολή ΤΑΠ.
Η μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού και τους ιδιοκτήτες κτισμάτων εκτός σχεδίου οπουδήποτε σε όλη τη χώρα συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα τα ακίνητα αυτά με τα σωστά εμβαδά τους, ακόμη και αν τα είχαν κάποτε δηλώσει, ώστε αφενός να διαγραφεί κάθε οφειλή τους μέχρι 31/12/2019 και αφετέρου οι δήμοι να μπορούν να τους στέλνουν στο εξής ετήσιες ειδοποιήσεις καταβολής του ΤΑΠ χωρίς το διπλάσιο πρόστιμο.
Οι ιδιοκτήτες δεν δικαιούνται να δηλώσουν μέσω της εφαρμογής μείωση του εμβαδού της ιδιοκτησίας τους, παρά μόνο στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου δήμου, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται βάσει των ιδιοκτησιακών τους τίτλων και του Ε9.
Η δήλωση διόρθωσης δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του εμβαδού του ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει επεξεργασία της δήλωσης αλλά και προσαρμογή των δηλουμένων εμβαδών με τυχόν μειωτικούς συντελεστές από την Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου δήμου, η οποία σε περίπτωση σοβαρής αμφιβολίας μπορεί να ζητήσει τεκμηρίωση των στοιχείων της δήλωσης.
Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ακόμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων μέχρι τις 30/6/2020.
Διαγράφονται οι ήδη βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών, όχι μέχρι 31/12/2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της οικειοθελούς δήλωσής τους στον οικείο δήμο.
Εξαιρούνται από τη διαγραφή τα ποσά που είχαν βεβαιωθεί είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.
Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.
Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών παρατείνεται έως τις 30/6/2020 μόνο για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά τις 31/3/2020.