Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α: Καμία ταύτιση απόψεων με την Κ.Ε.Δ.Ε. στο ζήτημα της κινητικότητας

Μετά την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. Ξεκαθαρίζουμε, για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων και εσφαλμένων εντυπώσεων, πως καμία ταύτιση απόψεων δεν υπάρχει στο ζήτημα της κινητικότητας.

Τονίσαμε στην Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ότι το θέμα της υποστελέχωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν συσχετίζεται μόνο με την κινητικότητα, αλλά και με την πολύχρονη απαγόρευση προσλήψεων που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και παρότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. συμφώνησε με την θέση της Ομοσπονδίας, τόσο στο σχετικό Δελτίο Τύπου όσο και στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. καμιά αναφορά δεν γίνεται στο θέμα αυτό μετατοπίζοντας το βάρος στο αίτημά τους να είναι υποχρεωτική η «σύμφωνη γνώμη» του Δημάρχου για την υλοποίηση μιας μετάταξης.

Η θέση της Ομοσπονδίας όπως αυτή εκφράστηκε στην συνάντηση ήταν ξεκάθαρη:

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασφυκτιούν πολλές φορές αφού η έλλειψη προσωπικού τους αναγκάζει να ασκήσουν διπλά και τριπλά καθήκοντα και μάλιστα με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων που δεν ανήκουν καν στον κλάδο τους. Απόρροια αυτής της… «ανάγκης» είναι και η πρωτοφανής ερμηνεία του Υπουργείου Εσωτερικών περί άσκησης παράλληλων καθηκόντων άλλου κλάδου, με την οποία διατυπώνει την άποψη πως σε έναν εργαζόμενο μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα συναφούς κλάδου οκτώ (8) μήνες κάθε έτος δυο (2) μήνες με απόφαση Δημάρχου και έξι (6) μήνες με απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου)!!!

Συνέπεια αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι πράγματι η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποτελεί δυσμενή εργασιακό χώρο στο Δημόσιο. Κάτι που από ότι φαίνεται δεν προβληματίζει τους αιρετούς. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όμως είχε  εγκαίρως επισημάνει τους κινδύνους, από το 2016, χωρίς κανείς τότε να δείχνει ότι ενδιαφέρεται και ανησυχεί. .

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν συμφωνεί με την επιστροφή και μόνο στην προγενέστερη απόλυτα ρουσφετολογική και μόνο κατάσταση, όπου ο εργαζόμενος για να αποσπάσει την «σύμφωνη γνώμη» έπρεπε να χτυπήσει πόρτες πολιτικών γραφείων και όχι μόνο. Θέση την οποία κυνικά σήμερα υπερασπίζεται η Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών, ακόμη και τα χρόνια που ισχύει ο θεσμός της κινητικότητας, σκοπίμως δεν κίνησαν διαδικασίες ένταξης στην κινητικότητα τροποποιώντας τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των Δήμων τους, ζητώντας προσωπικό. Σήμερα παρατηρούμε πως εκείνοι οι αιρετοί που δεν θέλησαν να ενταχθούν στην κινητικότητα (ενώ μπορούσαν), εκείνοι που δεν προσέλαβαν ούτε έναν εργαζόμενο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων (ενώ μπορούσαν), αφού οι προσλήψεις αυτές έχουν εξαιρεθεί από την σχετική απαγόρευση, διαμαρτύρονται δήθεν για υποστελέχωση των Ο.Τ.Α. λόγω… κινητικότητας!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξεκαθαρίζει πως η τακτική αυτή, κυβέρνησης και αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσεται στο δόγμα του… επιτελικού κράτους και της σκόπιμης λειτουργικής διάλυσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προκειμένου βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι να ξεπουληθούν έναντι πινακίου φακής σε εργολάβους και φίλους ιδιώτες!!!

Σε αυτό το πλαίσιο η αποσπασματική και στοχευμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για επαναφορά της «σύμφωνης γνώμης» των Δημάρχων στις μετατάξεις και τις αποσπάσεις με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού και χωρίς καμία αναφορά στην απαγόρευση προσλήψεων, η άρση της οποίας αποτελεί επιτακτική σήμερα ανάγκη, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.