Στα υψηλότερα επίπεδα η αισιοδοξία των Ελλήνων CEOs για την οικονομία

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών βρέθηκε, το 4ο τρίμηνο του 2019, ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλων (CEOs). Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη στην Ελλάδα δηλώνουν σταθερά αισιόδοξα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά τις εντάσεις που εμφανίστηκαν και είναι σε εξέλιξη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs σταθεροποιήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετώνΑναλυτικά, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρέμεινε το 4ο τρίμηνο του 2019 στις 186 μονάδες, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η διαμόρφωση του δείκτη στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στην σταθεροποίηση της αισιοδοξίας των CEOs σε υψηλό επίπεδο με παράλληλη, ωστόσο, εμφάνιση γεγονότων έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, πάντως, θεωρείται ότι θα έχουν μικρής έντασης αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, μικρή βελτίωση του δείκτη διαπιστώνεται στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες εταιρείες, ενώ αντίθετα κάμψη στις μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index), καθώς και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά μία μονάδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου.
Επιμέρους δείκτες
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 267 μονάδες έναντι 264 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 77%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι σε ποσοστό 89% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν.
Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά, αυξήθηκε στις 263 μονάδες έναντι 254 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 94%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 97%.
Στο μεταξύ, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των ίδιων των εταιρειών σημείωσε κάμψη στις 135 μονάδες έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 60%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε μικρή άνοδο στις 180 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που προβλέπει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 84%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 86%.
Επενδύσεις και προσλήψεις
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι 138 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 46%, ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε μικρή μείωση στις 166 μονάδες έναντι 169 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 52%, ποσοστό που αυξάνεται σε 60% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε κάμψη στις 123 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 50%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 60% στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το μερίδιο των CEOs, που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, διαμορφώθηκε σε 53%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Πηγή:sepe.gr