8 στις 10 ελληνικές εταιρείες στράφηκαν στην τηλεργασία λόγω κορωνοϊού

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα έχει ήδη επηρεαστεί από τον Covid-19

Ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, με την τηλεργασία των εργαζομένων να είναι μία από τις πιο άμεσες. Ήδη, σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα απαντούν ότι έχουν κάνει στροφή στην τηλεργασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην ερώτηση τι μέτρα προστασίας έχουν λάβει για τους εργαζόμενους έναντι του Covid-19, το 79,17% των ερωτηθέντων απαντά ότι εφάρμοσε το μοντέλο του home office. Επίσης, το 75,83% δηλώνει ότι μείωσε τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, το 61,67% ότι προμηθεύτηκε φάρμακα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και το 53,33% ότι προσάρμοσε στις νέες ανάγκες τις ροές εργασίας.

Στο μεταξύ, το 52,50% απαντά ότι ακύρωσε τη συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις και διοργανώσεις, το 48,33% ότι χρησιμοποίησε ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας και το 38,33% ότι εφάρμοσε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος στην εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά το πώς ο Covid-19 επηρέασε τις λειτουργίες των εταιρειών, σύμφωνα με την έρευνα, το 77,50% δηλώνει ότι υπήρξαν γενικότερα θέματα με την καθημερινή λειτουργία, ενώ το 52,50% ανέφερε το marketing και τις πωλήσεις. Επίσης, το 31,67% απαντά ότι υπήρξαν θέματα στις μεταφορές και τα logistics, το 25% στην παραγωγή, ενώ άλλους λόγους επικαλέστηκε το 5,83% των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Συντριπτική πλειοψηφία
Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 94,17%, απαντά ότι έχει ήδη επηρεαστεί από τον Covid-19. Μάλιστα, το 56,67% εξ αυτών αναμένει φέτος σημαντικά μειωμένο τζίρο, ενώ το 10% μικρές απώλειες. Επίσης, υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό 5,83%, που απαντά ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα, ενώ το 27,5% δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση.

Σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους θα υπάρξει πτώση των πωλήσεων κατά τις προσεχείς εβδομάδες, το 70% των εταιρειών ανέφερε τη μειωμένη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών, το 47,50% την αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες ή/και επενδύσεις και το 34,17% τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Επιπλέον, το 33,33% απέδωσε την αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων στην έλλειψη ρευστότητας, το 31,67% στην ακύρωση εκθέσεων και εκδηλώσεων διεθνώς, το 16,67% στις ελλείψεις αγαθών και υπηρεσιών, το 14,17% στις αναρρωτικές άδειες και το 11,67% στις αλλαγές που έχουν υπάρξει στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος, στην ερώτηση κατά πόσο άλλαξαν οι ετήσιοι στόχοι των εταιρειών, το 37,50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει μειώσει αισθητά τους στόχους, ενώ το 21,67% ότι προέβη σε περιορισμένες αναπροσαρμογές. Επίσης, το 39,17% απάντησε ότι δεν προχώρησε σε καμία αναπροσαρμογή και το 1,5% ότι επαναπροσδιόρισε ανοδικά τους στόχους.