Αντιμετωπίζοντας το μισθολογικό χάσμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος για μια πιο εύπορη και δίκαιη κοινωνία.