Από την πτώχευση στην επιτυχία: πώς σώθηκε μια οικογενειακή επιχείρηση στη Γαλλία

Το οικογενειακό εργαστήριο παραγωγής τζιν των Τάφερι βίωνε τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης και του εξωτερικού ανταγωνισμού. Με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών πόρων, η εταιρεία σώθηκε και πλέον ανθίζει στη Σεβέν, στη νότια Γαλλία.