Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 – τιμώντας εξαίρετους Ευρωπαίους

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων/υποψηφίων είναι πλέον ανοικτή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί Ευρωπαίους πολίτες, ομάδες πολιτών, ενώσεις ή οργανώσεις να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για έργα που έχουν πραγματοποιήσει, ή να προτείνουν έναν άλλο πολίτη, ομάδα πολιτών, ένωση ή οργάνωση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Κατάλληλες υποψηφιότητες αφορούν εθνικά, διασυνοριακά και πανευρωπαϊκά έργα που προωθούν τη στενότερη ολοκλήρωση και συνεργασία, καθώς και αξίες που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, δικαιώματα και ελευθερίες πολιτών.

Μεταξύ των νικητήριων έργων προηγούμενων ετών ήταν και έργα που σχετίζονταν με την κοινωνική φροντίδα και ένταξη, την εκπαίδευση, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την τέχνη και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την ιστορική μνήμη.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας ή πρότασης υποψηφίου για το Βραβείο είναι η 21η Απριλίου 2020, μέχρι τις 00:59 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2020 και θα προσκληθούν στην τελετή απονομής του βραβείου που θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2020.