Γιατί είναι σημαντική η νομοθετική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης;

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ.

technology of machine or robot Learning analytics identify human technology , Software analytics and recognition people in city with flare light effect ,Artificial intelligence concept.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα είναι έτοιμη, τόσο σε νομικό όσο και σε δεοντολογικό επίπεδο, να υποδεχτεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μάθετε περισσότερα στη συνέντευξη που ακολουθεί.
Συζητήσαμε με τον εισηγητή της έκθεσης σχετικά με το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη, Άξελ Βός (ΕΛΚ, Γερμανία), σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να λύσει τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ποια προβλήματα θέλει να επιλύσει το ΕΚ;
Παρόλο που το υφιστάμενο πλαίσιο αστικής ευθύνης της ΕΕ καλύπτει τα περισσότερα μελλοντικά σενάρια, οι νέες τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα φέρουν σίγουρα στην επιφάνεια ορισμένα άλυτα ζητήματα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση δυσλειτουργίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ συμπεριφορών εκ προθέσεως και εξ αμέλειας. Ποιος ακριβώς θα καθίσταται υπεύθυνος αν ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη τραυματίσει έναν πεζό σε δημόσιο χώρο ή κάνει κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης; Το Κοινοβούλιο προτείνει ένα μηχανισμό που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των κινδύνων, καθώς και τις βλάβες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νομοθετικής ρύθμισης της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Πιστεύω ακράδαντα ότι η κανονιστική ρύθμιση των ψηφιακών τεχνολογιών έγκειται αποκλειστικά στην ΕΕ, δεδομένου ότι η τεχνολογία και το διαδίκτυο δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να διαμορφώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να δρούμε με αποφασιστικότητα. Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε οδηγίες και να βασιζόμαστε μόνο σε νομοθετικές ρυθμίσεις (οι οποίες θα έχουν άμεση ισχύ στα κράτη-μέλη) ώστε να εναρμονιστεί η ψηφιακή ενιαία αγορά με αποτελεσματικό τρόπο. Πολλές οδηγίες της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου (π.χ. η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) θα οδηγήσουν στη θέσπιση 27 διαφορετικών εθνικών νομοθεσίών και διαφορετικών ερμηνείών του νόμου, παρόλο που βασίζονται στους ίδιους κανόνες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε.


Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη
Ο Ιμπάν Γκαρσία ντελ Μπλάνκο (S&D, Ισπανία), ο αρμόδιος του πλαισίου δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών, μας μίλησε για τους κινδύνους και τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης.
Εγείρει ηθικά ζητήματα η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης; Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι και ποιες οι δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας;
Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει ορισμένους κινδύνους. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση της ιδιωτικής μας ζωής ή τη χρήση αλγορίθμων που οδηγούν σε διακρίσεις. Είναι όμως και μια ευκαιρία να κάνουμε τις κοινωνίες μας πιο δίκαιες και κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μέσω ρυθμιστικών συστημάτων επαλήθευσης και δημόσιου ελέγχου.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει, επίσης, σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και στο σύνολο της κοινωνίας, θέτοντας σοβαρές προκλήσεις για τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την αναδιοργάνωση του εργατικού δυναμικού και την εξασφάλιση ότι τα οφέλη δεν θα παραμένουν στα χέρια κάποιων προνομιούχων. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω.
Γιατί χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκό, δεοντολογικό πλαίσιο για τη τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική;
Για να διασφαλιστούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία, πρέπει οπωσδήποτε να θεσπίσουμε ένα κοινό νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις δεοντολογικές αρχές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύλληψη, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία της νέας αυτής τεχνολογίας – από την πρόσβαση στα δεδομένα έως τον αυστηρό έλεγχο των αποτελεσμάτων.
Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης στους Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα βέβαιο νομικό πλαίσιο που θα προσδίδει πρόσθετη αξία στις επιχειρήσεις μας και θα καθιστά την ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη – και τους χρήστες της – ασφαλή και αξιόπιστη τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Στοχεύουμε σε μια ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη.