Διατηρώντας την οικογενειακή φάρμα

??????????????????????????????????????????????????????????

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βοήθησε τον Μίοντραγκ Ρουσιμόβιτσι και τον γιο του να εκμοντερνίσουν την οικογενειακή φάρμα στη ρουμανική ύπαιθρο. Με τη χρηματοδότηση, έφτιαξαν θερμοκήπια και σύστημα άρδευσης, καθιστώντας τη λαχανοπαραγωγή τους βιώσιμη όλο το έτος.