Ε.Ε.: Φροντίδα των πιο ευπαθών ατόμων

Τα πιο άπορα και ευπαθή άτομα έχουν πληγεί περισσότερο από όλους από την κρίση του κορονοϊού. Στηρίζοντας το βελτιωμένο σύστημα υποστήριξης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι κανείς δεν παραμελείται.

Για πολλούς, η πανδημία του κορονοϊού είναι κάτι παραπάνω από μια υγειονομική κρίση. Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες και οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ στις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα να διασφαλίσει ότι όσοι βασίζονται σε άλλους για τις βασικότερες ανάγκες τους θα συνεχίσουν να λαμβάνουν βοήθεια. Μέσω εθνικών οργανώσεων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους παρέχει σίτιση, είδη πρώτης ανάγκης και κοινωνική στήριξη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τα μέτρα lockdown έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση στα ευπαθή άτομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε βελτιώσεις στο σύστημα υποστήριξης του Ταμείου του ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια της κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Η παράδοση γευμάτων και η βασική υλική βοήθεια θα διατίθενται μέσω κουπονιών που θα διανέμουν οι εθνικές οργανώσεις στα άτομα που έχουν ανάγκη και που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συνήθη μέρη διανομής λόγω των μέτρων lockdown. Το Κοινοβούλιο έχει διασφαλίσει ότι τα κουπόνια θα διατίθενται και σε χάρτινη μορφή ώστε να παρέχονται και στα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. “Μέσω των ηλεκτρονικών κουπονιών, ο κόσμος μπορεί να λάβει βοήθεια και με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται και τα άτομα που την παρέχουν. Το Κοινοβούλιο άσκησε πίεση για την άμεση διάθεση χάρτινης μορφής και όχι μόνο ηλεκτρονικών κουπονιών. Επειδή έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ατόμων που δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά κουπόνια.” Στη διάρκεια της πανδημίας, το ταμείο θα λαμβάνει χρηματοδότηση 100% από την ΕΕ, καλύπτοντας το 15% που υπό κανονικές συνθήκες παρέχεται από τα κράτη μέλη.