Η συμμετοχή σε εκλογές πρέπει να είναι ευκολότερη για Ευρωπαίους από άλλη χώρα της ΕΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να ψηφίσουν ή να εκλέγουν σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές

• Περίπου 11 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε ηλικία ψήφου διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος

• Αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια όταν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές

• Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να είναι δυνατή κατά την εγκατάσταση στη νέα κατοικία

• Η πληροφόρηση για ψηφοφόρους και υποψηφίους πρέπει να είναι πολύγλωσση και έγκαιρη

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε δύο δέσμες στενά ευθυγραμμισμένων προτάσεων σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές. Η έκθεση του Damian Boeselager (Πράσινοι, Γερμανία) για τις ευρωπαϊκές εκλογές εγκρίθηκε με 500 ψήφους υπέρ, 143 κατά και 9 αποχές, ενώ του Joachim Brudziński (Συντηρητικοί, Πολωνία) με 504 ψήφους υπέρ, 79 ψήφους κατά και 69 αποχές.

Το Κοινοβούλιο ζητά να καταργηθούν οι κανόνες για τις λεγόμενες «παρεκκλίσεις», οι οποίες επιτρέπουν σε ένα κράτος μέλος να περιορίζει τα εκλογικά δικαιώματα των υπηκόων άλλων χωρών της ΕΕ όταν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του συνόλου των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στην επικράτειά του. Θα πρέπει επίσης να αρθεί η δυνατότητα αποκλεισμού Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι δεν είναι πολίτες του κράτους μέλους διαμονής τους, από τις ανώτατες θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με:

·  Τη δημιουργία συστημάτων αυτόματης εγγραφής των ψηφοφόρων στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους, όταν αυτοί ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγγραφής τους στο νέο τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

·  Την παροχή πληροφοριών στους νέους δημότες όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώματα και τις σχετικές προθεσμίες, οι οποίες θα πρέπει να τους παρέχονται σε μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ που γνωρίζουν.

·  Την εφαρμογή πανομοιότυπων κριτηρίων για όλους τους πολίτες της ΕΕ (είτε πρόκειται για υπηκόους της χώρας είτε από άλλο κράτος μέλος) που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε ευρωπαϊκές ή δημοτικές εκλογές..

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή ψυχικές ασθένειες. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους ψηφοφορίας αντί της αυτοπρόσωπους παρουσίας στις κάλπες σε ορισμένη ημέρα – όπως η επιστολική ψήφος, η ψήφος δια πληρεξουσίου και οι διαδικτυακές ψηφοφορίες.

Δηλώσεις

Ο Damian Boeselager (Πράσινοι, Γερμανία) σχολίασε: «Μια όμορφη πτυχή της ΕΕ έγκειται στην ελευθερία να κινούμαστε και να ζούμε οπουδήποτε, αλλά πολύ συχνά τα πολιτικά μας δικαιώματα σταματούν στα σύνορα, εμποδίζοντάς μας να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε στις ευρωπαϊκές ή τοπικές εκλογές όπου ζούμε. Ως μέλος ενός πανευρωπαϊκού κόμματος, είμαι περήφανος που το Κοινοβούλιο πρότεινε σταθερούς τρόπους για να καταστεί η ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές πιο ευρωπαϊκή. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να καταστήσουν τις εκλογές μας πιο προσβάσιμες και καινοτόμες. Τους καλώ να το κάνουν αυτό πριν από αυτό το καλοκαίρι!»

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα τον τρόπο με τον οποίο θα τροποποιήσει τους κανόνες, μετά την ολοκλήρωση του ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαβούλευσης.

Σχετικές πληροφορίες

Με βάση στοιχεία του 2020, το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου που είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Το Λουξεμβούργο, με 40,4%, καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ η Πολωνία (0,09%) είναι η τελευταία στη σχετική λίστα. Στην Κύπρο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Μάλτα, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 7 και 14% του εκλογικού σώματος.