Κέντρο Διαφάνειας για την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο αποκτά η Ευρώπη

Το νέο Κέντρο Διαφάνειας παρέχει για πρώτη φορά δεδομένα σχετικά με την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο

Ένα νέο εργαλείο, το Κέντρο Διαφάνειας, ενεργοποιεί η Ευρώπη στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο. Το Κέντρο Διαφάνειας εγκαινίασαν τα μέρη που έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας του 2022 για την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών διαδικτυακών πλατφορμών (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter).

Το νέο Κέντρο Διαφάνειας θα διασφαλίσει την προβολή των προσπαθειών, που καταβάλλουν τα υπογράφοντα μέρη για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του κώδικα, καθώς και τη σχετική λογοδοσία τους. Αυτό γίνεται μέσω ενός ενιαίου αποθετηρίου στο οποίο οι πολίτες, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ της Ε.Ε. μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τηλεφορτώνουν πληροφορίες.

Ταυτόχρονα, χθες δημοσιεύθηκαν, για πρώτη φορά, οι βασικές εκθέσεις σχετικά με το πώς εφαρμόζουν στην πράξη τις δεσμεύσεις του κώδικα τα μέρη που τον υπογράφουν.

Σε αυτές τις βασικές εκθέσεις, οι πλατφόρμες παρέχουν, για πρώτη φορά, πληροφορίες και εκτενή αρχικά δεδομένα, για θέματα, όπως: το ύψος των διαφημιστικών εσόδων που δεν επέτρεψαν να διοχετευθεί σε φορείς παραπληροφόρησης, τον αριθμό ή την αξία των πολιτικών διαφημίσεων που γίνονται δεκτές ή επισημαίνονται ή απορρίπτονται, τις συμπεριφορές χειραγώγησης που εντόπισαν (π.χ. δημιουργία και χρήση πλαστών λογαριασμών) και πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του ελέγχου γεγονότων και σε επίπεδο κρατών μελών.

Συμμόρφωση από τις πλατφόρμες

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα υπογράφοντα μέρη υπέβαλαν εγκαίρως τις εκθέσεις τους, χρησιμοποιώντας ένα συμφωνημένο εναρμονισμένο υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων, το οποίο καλύπτει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και τα μέτρα που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλήρως για το Twitter, του οποίου η έκθεση κρίνεται ελλιπής, χωρίς πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις για την ενδυνάμωση της κοινότητας ελέγχου γεγονότων.

Η επόμενη δέσμη εκθέσεων των κυριότερων διαδικτυακών πλατφορμών, που υπογράφουν τον κώδικα, αναμένεται τον Ιούλιο και θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα και πιο σταθερά δεδομένα που θα καλύπτουν 6 μήνες.

“Η δημοσίευση των πρώτων εκθέσεων του ανανεωμένου κώδικα κατά της παραπληροφόρησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ενώ με χαρά διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι υπογράφοντες, μικροί και μεγάλοι, συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτόν τον αγώνα”, σχολίασε σχετικά η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κυρία Βιέρα Γιούροβα.

Η ίδια πρόσθεσε: “Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες για την ποιότητα των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι επαληθεύσιμες από ανεξάρτητους φορείς. Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι η έκθεση του Twitter υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες εκθέσεις και αναμένω σοβαρότερη προσήλωση της εν λόγω πλατφόρμας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα. Η Ρωσία έχει, επίσης, εξαπολύσει έναν πόλεμο παραπληροφόρησης και οι πλατφόρμες πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους”.