Κορωνοϊός: τι γίνεται με τα δικαιώματα των επιβατών

Ακυρώθηκε η πτήση σας λόγω του Covid-19? Δε θέλετε ή δε σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε; Ανακαλύψτε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως επιβάτες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει περιοριστικά μέτρα, όπως ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ζώνες καραντίνας και απαγόρευση κυκλοφορίας- για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτά τα μέτρα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον τομέα των μεταφορών, οπότε βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως επιβάτες.

Στις 18 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο και ότι οι επιβάτες προστατεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τι γίνεται αν ακυρωθεί η πτήση μου;
Οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις έχουν την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση, να παρέχουν στους επιβάτες το δικαίωμα να διαλέξουν μια από τις ακόλουθες επιλογές:
α) Επιστροφή χρημάτων
β) Αναδρομολόγηση με την πρώτη ευκολία
γ) Αναδρομολόγηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, επιλεγμένη από τον επιβάτη

Εάν επιλέγετε την αλλαγή δρομολογίου το συντομότερο δυνατό, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των πτήσεων που λειτουργούν σήμερα λόγω των εθνικών μέτρων για τον περιορισμό του ιού.

Σε περίπτωση ακύρωσης, έχω το δικαίωμα παροχής ξενοδοχείου και γευμάτων;
Οι αερομεταφορείς έχουν την υποχρέωση, χωρίς εξαίρεση, να παρέχουν δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο για τους επιβάτες των οποίων η πτήση ακυρώνεται και έχουν επιλέξει εκ νέου δρομολόγηση όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Έχω δικαίωμα αποζημίωσης;
Οι επιβάτες των αερομεταφορών έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν η πτήση τους ακυρωθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, εκτός εάν υπάρχουν “έκτακτες περιστάσεις”. Αυτή η εξαίρεση μπορεί να ισχύει στην περίπτωση της επιδημίας του κορονοϊού, όπου τα μέτρα που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές παρεμποδίζουν τη συνήθη δραστηριότητα των αεροπορικών εταιρειών.

Τι γίνεται αν θέλω να ακυρώσω το ταξίδι μου;
Εάν ακυρώσετε το ταξίδι σας με δική σας πρωτοβουλία, η επιστροφή εξαρτάται από τον τύπο του εισιτηρίου που αγοράσατε, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις. Συμβουλευτείτε τον μεταφορέα για περισσότερες λεπτομέρειες.

H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο μέρος στον κόσμο, όπου όλοι οι πολίτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοία και λεωφορεία προστατεύονται από ένα πλήρες σύνολο δικαιωμάτων επιβατών.

Διαβάστε τι κάνει το ΕΚ για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να εκτελούν άδεια πτήσεις;
Οι αερολιμενικοί κανόνες υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να εκμεταλλεύονται το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρόνων απογείωσης και προσγείωσης, αν δεν θέλουν να χάσουν την επόμενη σεζόν.

Στις 26 Μαρτίου, το ΕΚ ενέκρινε την πρόταση τηςΕυρωπαϊκή Επιτροπής για την προσωρινή αναστολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους χρήσης αεροδρομίων, προκειμένου να σταματήσουν οι λεγόμενες ᾽πτήσεις φαντάσματα῾. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο.