Λευκορωσία, κλίμα, COVID-19: αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής

Την Τετάρτη (9-6-2021) το πρωί, το ΕΚ συζήτησε τα αποτελέσματα της ειδικής συνόδου κορυφής του Μαΐου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Michel και την Πρόεδρο της Επιτροπής von der Leyen.

Ευρεία πλειονότητα των ευρωβουλευτών στήριξε τη στιβαρή και ενιαία αντίδραση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέναντι στη Λευκορωσία και ενέκρινε την ταχεία επιβολή κυρώσεων στο καθεστώς της. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη στήριξή της, αλλά και να προστατεύσει την κοινωνία των πολιτών, τους δημοσιογράφους και όλους όσοι αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις αξίες, εντός και εκτός της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν επίσης στις συζητήσεις του Συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στον τομέα της δράσης για το κλίμα και να μετατρέψει τη δέσμευσή της για κλιματική ουδετερότητα σε πραγματικότητα. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε διάφορα ζητήματα που η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη στην πορεία προς την επίτευξη των οικολογικών φιλοδοξιών της, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του βραδύτερου ρυθμού της «πράσινης» μετάβασης σε ορισμένα κράτη μέλη.

Πολλοί ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η κατάσταση της νόσου COVID-19 βελτιώνεται σταθερά, κυρίως λόγω των προσπαθειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάλεσαν επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως και με συνέπεια τους κανόνες για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής διασυνοριακή μετακίνηση.