Μόλυβδος στα πλαστικά: κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον

Ανάγκη εξάλειψης του μολύβδου στα προϊόντα πολυβινυλοχλωριδίου (PVC/βινυλίου), χωρίς παρεκκλίσεις για ανακυκλωμένα πλαστικά
Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι συμβατή με το Σύστημα Ελέγχου Χημικών (REACH)

Οι βουλευτές άσκησαν βέτο σε πρόταση της Επιτροπής που θα επέτρεπε την ύπαρξη «κάποιας ποσότητας» μολύβδου σε ανακυκλωμένο PVC.
Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τη συγκέντρωση μολύβδου στα πλαστικά τύπου PVC. Σύμφωνα με την πρόταση, θα επιτρεπόταν η ύπαρξη 0,1% μολύβδου σε προϊόντα PVC, με υψηλότερα όρια για συγκεκριμένες υποκατηγορίες ανακυκλωμένου υλικού: 2% για το δύσκαμπτο/σκληρό PVC και 1% για το εύκαμπτο/μαλακό.
Με 394 ψήφους υπέρ, 241 ψήφο κατά και 13 αποχές, οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη 12-2-2020 απέρριψαν την πρόταση της Επιτροπής.
Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με την βασική αρχή του συστήματος REACH, δηλαδή την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζουν ότι ο μόλυβδος είναι μια τοξική ουσία που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία, προκαλώντας μεταξύ άλλων μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις. Πιστεύουν ότι τα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή δεν συνάδουν με τα «ασφαλή επίπεδα» που επιβάλλει το υφιστάμενο πλαίσιο και υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Επόμενα βήματα
Η αντίρρηση του Κοινοβουλίου σημαίνει ότι τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει είτε τροποποιημένες είτε εξ ολοκλήρου νέες προτάσεις.

Σχετικές πληροφορίες
Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η ανακύκλωση του PVC δεν πρέπει να διαιωνίζει το πρόβλημα των βαρέων μετάλλων. Οι παραγωγοί της ΕΕ άρχισαν να καταργούν σταδιακά το μόλυβδο στο PVC το 2015, λόγω της εθελοντικής δέσμευσης της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως κάποια ποσοστά μολύβδου εξακολουθούν να υπάρχουν σε εισαγόμενα προϊόντα PVC.