Νίκος Παπανδρέου: Απειλείται η βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου

Χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών

Με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νίκος Παπανδρέου, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των αγροτών για την προώθηση της βιωσιμότητας στον γεωργικό τομέα.

Το τελευταίο διάστημα τονίζει κ. Παπανδρέου «ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχει ξεκινήσει μεγάλες κινητοποιήσεις. Οι αγρότες βρίσκονται υπό πίεση λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων, της ακρίβειας, των χαμηλών τιμών πώλησης των προϊόντων και της αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον. Οι ακραίες και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τη γεωργική παραγωγή, αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλειών και επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα.»


Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-27, συνεχίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ,  «ενισχύει νέα παραγωγικά μοντέλα που στηρίζονται  στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγή όπως επενδυτικά σχέδια βελτίωσης ανταγωνιστικότητας που περιλαμβάνουν και ποικίλες δράσεις τεχνολογικής αναβάθμισης όπως γεωργία ακριβείας, τηλεχειρισμός, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η διαχείριση των καλλιεργειών βασίζεται σε δυναμικές διαδικασίες και απαιτεί καθημερινή, προσεκτική και λεπτομερή οργάνωση και διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η χρήση μιας βήμα-βήμα, δομημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων μπορεί να βοηθήσει τον καλλιεργητή/γεωπόνο/διαχειριστή καλλιέργειας, να λάβει πιο συνειδητές, μελετημένες αποφάσεις οργανώνοντας τις σχετικές πληροφορίες και καθορίζοντας εναλλακτικές λύσεις.


Με βάση τα παραπάνω επισημαίνει ο κ. Παπανδρέου ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πως αναμένεται να βοηθήσει σε αυτό στη νέα ΚΑΠ, ώστε η ευφυής γεωργία να συμπεριλάβει το σύνολο του αγροτικού κόσμου και όχι να είναι προνόμιο λίγων και
ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των αγροτών για την προώθηση της βιωσιμότητας στον γεωργικό τομέα.

Τέλος με δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες που οι αγρότες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και θα πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα στήριξής τους και επίλυσης των προβλημάτων τους. Δεν είναι δυνατόν τονίζει ως χώρα να υπάρχουν αδιάθετοι πόροι για τους αγρότες. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Χρειάζονται άμεσα μέτρα διαφορετικά απειλείται η βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου.»