Νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit: πράσινο φως για την επιτάχυνση της ανάπτυξης

Η «νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit» αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ανάπτυξης υπερταχέων δικτύων

  • Εξορθολογισμός και αποσαφήνιση των διαδικασιών αδειοδότηση
  • Μείωση του κόστους και των γραφειοκρατικών εμποδίων στην ανάπτυξη υπερταχέων δικτύων
  • Η νομοθεσία στοχεύει στις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των αστικών έναντι των αγροτικών περιοχών
  • Προς την κατάργηση των τελών για διεθνείς κλήσεις και SMS εντός της ΕΕ

Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τρίτη 23-4-2024, θα μειώσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων με δυνατότητα επίτευξη ταχύτητας gigabit, δηλ. της μεταφοράς δεδομένων μεγέθους 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο. Επιδιώκει επίσης να τονώσει τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας.

Οι νέοι κανόνες θα εξορθολογίσουν και θα μειώσουν το κόστος και θα επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση αδειών, αλλά και θα μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις εταιρείες και τις εθνικές αρχές, διευκολύνοντας έτσι την ομαλότερη και ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι θα συμπεριληφθεί στην νομοθεσία η αρχή της «σιωπηρής έγκρισης», σύμφωνα με την οποία η άδεια εγκατάστασης υποδομής θα χορηγείται αυτόματα εάν δεν ληφθεί απάντηση από τη διοικητική αρχή εντός τεσσάρων μηνών.

Προς κατάργηση των τελών για κλήσεις εντός της ΕΕ

Η νομοθεσία επίσης χαράσσει επίσης τη διαδρομή προς την κατάργηση των τελών για διεθνείς κλήσεις και SMS εντός ΕΕ. Μέχρι το 2029, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές λιανικής μόνο με βάση το γεγονός ότι οι κλήσεις προέρχονται από ή καταλήγουν σε διαφορετικά κράτη μέλη, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, εν αναμονή των σχετικών κανόνων που θα οριστούν από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Το συμφωνηθέν κείμενο παρατείνει επίσης τα υφιστάμενα ανώτατα όρια τιμών για τις κλήσεις εντός ΕΕ έως το 2032, οι οποίες θα έληγαν τον Μάιο του 2024.

Δηλώσεις

«Έχουμε πλέον μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την παροχή υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, τη γεφύρωση του χάσματος συνδεσιμότητας μεταξύ αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών και των αντίστοιχων αστικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση καλύτερης κάλυψης των διαδρόμων μεταφορών. Αυτή η νομοθεσία θα μας δώσει ώθηση στον ψηφιακό ανταγωνισμό», δήλωσε ο εισηγητής Alin Mituța (Renew, Ρουμανία).

Όσον αφορά τις κλήσεις εντός ΕΕ, δήλωσε: «Με αυτόν τον κανονισμό, σε συνδυασμό με την κατάργηση των τελών περιαγωγής, οι κλήσεις από και προς οπουδήποτε στην Ευρώπη θα κοστίζουν όσο και οι συνηθισμένες κλήσεις σε κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει το τέλος των συνόρων στην επικοινωνία. Έτσι ακριβώς η ΕΕ φέρνει αποτελέσματα απευθείας για τους πολίτες της. Η ενοποίηση των τιμοκαταλόγων εγχώριων και των ενδοενωσιακών κλήσεων θα τεθεί σε ισχύ από το 2029. Στο ενδιάμεσο, τα σημερινά ανώτατα όρια θα συνεχίσουν να ισχύουν».

Επόμενα βήματα

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 594 ψήφους υπέρ, 7 ψήφους κατά και 15 αποχές και θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Σχετικές πληροφορίες

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ανισότητες όσον αφορά την ψηφιακή πρόσβαση και την ψηφιακή εκπαίδευση γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Ενώ τα αστικά κέντρα συχνά επωφελούνται από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές συχνά υστερούν.

Αυτό το ψηφιακό χάσμα όχι μόνο εμποδίζει τις ατομικές ευκαιρίες, αλλά και καταπνίγει τις δυνατότητες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Η νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit, με έμφαση στην ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα, επιδιώκει την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, μπορεί να έχει πρόσβαση και να επωφελείται από ψηφιακές υπηρεσίες.

Τα μέτρα θα διευκολύνουν την εγκατάσταση υποδομών σε μέρη όπως κτίρια, στέγες, προσόψεις και παγκάκια. Θα ενθαρρύνουν επίσης την χρήση υφιστάμενων υποδομών, όπως αγωγούς, στύλους, ιστούς σημαιών, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργους και άλλες υποστηρικτικές κατασκευές, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα δαπανηρά έργα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας.