Οι ευρωβουλευτές ζητούν τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ για τη διαχείριση καταστροφών στην ΕΕ

Το ΕΚ ζητάει την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ με τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ για το 2021-2027, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Το ταμείο βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφές. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών και, πιο πρόσφατα, στην απομάκρυνση Ευρωπαίων πολιτών από την Κίνα, που έχει πληγεί από τον κορωνοϊό.
Σε έκθεση που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου, η επιτροπή περιβάλλοντος του ΕΚ δήλωσε ότι η χρηματοδότηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ζήτησαν, επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο κατανομής των πόρων μεταξύ πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης. Η επιτροπή δήλωσε ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό πρέπει να αφιερωθεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας.
Ο αμυντικός μηχανισμός της ΕΕ για τη διάσωση ζωών
Από τη δημιουργία του το 2001, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ένα συνεργατικό σύστημα αμοιβαίας βοήθειας, ενεργοποιήθηκε περισσότερες από 330 φορές για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών εντός και εκτός της ΕΕ, όπως σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, θαλάσσιας ρύπανσης, σεισμών, τυφώνων, βιομηχανικών ατυχημάτων, αλλά και καταστάσεις κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης του κορωνοϊού, ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε για τον συντονισμό και τη συγχρηματοδότηση της παράδοσης ιατρικών ειδών έκτακτης ανάγκης στην Κίνα και προστατευτικού υλικού στην Ιταλία.
Βοήθησε, επίσης, τον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ από την περιοχή της Γουχάν της Κίνας και από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που προσάραξε στο λιμάνι Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας.
Ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
Όταν ένα κράτος-μέλος πλήττεται από μια καταστροφή, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού. Η Επιτροπή συντονίζει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημα βοήθειας και καλύπτει τουλάχιστον το 75% των μεταφορικών και επιχειρησιακών δαπανών.
Το 2019, η ΕΕ ανέπτυξε μια νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία πρόσθετων δυνατοτήτων, που ονομάζεται RescEU, και παρέχει άμεση βοήθεια όταν οι πόροι των κρατών μελών δεν επαρκούν.
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση της ετοιμότητας του μηχανισμού στα πλαίσια του προγράμματος 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων για την απόκτηση νέου εξοπλισμού και υλικών RescEU, όπως πυροσβεστικά αεροσκάφη, ειδικές αντλίες νερού, κινητά νοσοκομεία και ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.
Επόμενα βήματα
Το ΕΚ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών, έπειτα από τη διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφορίας στην ολομέλεια σχετικά με το πρόγραμμα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την περίοδο 2021-2027.