Οι ευρωβουλευτές ζητούν υποστήριξη για καλλιτέχνες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Καλλιτέχνες, μουσικοί και άνθρωποι σε δημιουργικά επαγγέλματα φροντίζουν για την ψυχαγωγία μας κατά τη διάρκεια του περιορισμού κυκλοφορίας. Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ σε ειδική οικονομική βοήθεια που θα στηρίξει τους καλλιτέχνες και θα διαφυλάξει τον πολιτιστικό τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Απομαγνητοφώνηση:
Μουσικοί κάνουν τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιτίας του Covid-19 πιο υποφερτό για όλους. Χορευτές μοιράζονται την τέχνη τους σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Συγγραφείς συνεχίζουν να διευρύνουν τους ορίζοντές μας. Και όμως, κατά τη διάρκεια του περιορισμού κυκλοφορίας, οι άνθρωποι που εργάζονται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα είναι μερικοί από αυτούς που πλήγηκαν περισσότερο. Σε όλη την Ευρώπη, πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, καθιστώντας αδύνατο για τους καλλιτέχνες να κερδίσουν τα προς το ζην. Η ΕΕ δανείζει έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη, για την προστασία των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία, μέσω του νέου προγράμματος για την ανεργία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, SURE. Οι κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία τροποποιήθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου της πανδημίας. Η πρόκληση τώρα είναι να διοχετεύσουμε ορισμένα από αυτά τα ταμεία στον πολιτιστικό τομέα. «Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία στο πρόγραμμα έτσι ώστε ο πολιτιστικός τομέας, με μια ειδική προσέγγιση, να μπορεί να υποστηριχθεί. Η απομόνωση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος του πολιτισμού.» Οι ευρωβουλευτές θέλουν να προστατεύσουν καλλιτέχνες που ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για εθνικά συστήματα στήριξης μέσω της Δημιουργικής Ευρώπης. Ζητούν από την Επιτροπή να αυξήσει το υπάρχον ταμείο. Το Κοινοβούλιο προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός νέου ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης και του Τύπου. Πολλοί καλλιτέχνες προσφέρουν δωρεάν παραστάσεις διαδικτυακά για να μας βοηθήσουν στην κρίση. Αξίζουν οικονομική βοήθεια για τις δύσκολες μέρες που έρχονται.