Οι πολίτες ακρογωνιαίος λίθος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης


• Θεματικές Αγορές των Πολιτών με συμμετοχή ανθρώπων όλων των κατηγοριών από όλη την Ευρώπη
• Εκκίνηση των μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ «από τα κάτω» με προσέγγιση ανοικτή και διαφανή, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς
• Πιθανές τροποποιήσεις των ιδρυτικών συνθηκών και θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού συμμετοχικής δημοκρατίας

Αγορές Πολιτών και Νεολαίας θα πρέπει να καθορίσουν την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ, σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τετάρτη.
Μετά τη σχετική συζήτηση με την Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, και τη Nikolina Brnjac εκ μέρους της Προεδρίας της Κροατίας, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με τις θέσεις του για την επερχόμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με 494 ψήφους υπέρ, 147 κατά και 49 αποχές.
Οι πολίτες στο επίκεντρο του διαλόγου
Οι ευρωβουλευτές θέλουν οι πολίτες να βρεθούν στο επίκεντρο ενός διαλόγου εφ’ όλης της ύλης για το πώς θα αντιμετωπιστούν εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί την εποχή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Άνθρωποι όλων των υποβάθρων και κατηγοριών, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να εμπλακούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συνάρτηση με τις ανησυχίες των πολιτών, μέσω μιας προσέγγισης «από τη βάση», διαφανούς, συμμετοχικής, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς.
Το Κοινοβούλιο προτείνει τη δημιουργία σειράς Αγορών των Πολιτών (δηλ. θεματικών συνελεύσεων μεταξύ εκπροσώπων των πολιτών που θα επιλεγούν τυχαία βάσει κριτηρίων αναλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας), καθώς και τουλάχιστον δύο Αγορών της Νεολαίας, με κάθε μία από αυτές να αποτελείται από 200-300 πολίτες και κάθε κράτος μέλος να εκπροσωπείται από τουλάχιστον τρεις. Οι εκπρόσωποι των πολιτών θα συζητήσουν τα συμπεράσματα των Αγορών στην Ολομέλεια της Διάσκεψης με μέλη του Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων, υπουργούς από το Συμβούλιο, αρμόδιους Αντιπροέδρους της Επιτροπής και εκπροσώπους των άλλων οργάνων, θεσμών και κοινωνικών εταίρων της ΕΕ.
Θεσμικές δεσμεύσεις
Εκτός από το κάλεσμα να τεθεί η Διάσκεψη υπό την υψηλή αιγίδα των θεσμών της ΕΕ σε προεδρικό επίπεδο, το Κοινοβούλιο παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεσμευθούν ότι θα δοθεί ουσιαστική συνέχεια στα αποτελέσματα της Διάσκεψης, αναγνωρίζοντας την πιθανή ανάγκη για τροποποίηση των συνθηκών της ΕΕ. Το κείμενο που υιοθετήθηκε τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού συμμετοχικής δημοκρατίας.
Δηλώσεις
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli δήλωσε κατά την έναρξη της συζήτησης ότι «θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλους τους μηχανισμούς δημοκρατικής διακυβέρνησης σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Εκλογών. Αυτή θα πρέπει να συμβεί σε συνεργασία με τους εθνικούς θεσμούς και με τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης. Ανατέλλει μια καινούρια εποχή μεταρρυθμίσεων.»
Επόμενα βήματα
Το Κοινοβούλιο είναι ο πρώτος από τους τρεις κύριους θεσμούς της ΕΕ που υιοθετεί θέσεις σχετικά με τη σύσταση και το αντικείμενο της επερχόμενης Διάσκεψης. Οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο ώστε η Διάσκεψη να ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) για διάστημα μέχρι το καλοκαίρι του 2022.
Σχετικές πληροφορίες
Η θέση του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει επίσης τα πλέον πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα. Σύμφωνα με το «Parlemeter: Heeding the Call beyond the Vote» (Σεπτέμβριος 2019), οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να επιθυμούν ένα σημαντικότερο ρόλο για το Κοινοβούλιο, ενώ τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου της Επιτροπής (Νοέμβριος 2019, Πίνακας 102) δείχνουν πως 83% των ερωτηθέντων θέλουν «η φωνή των πολιτών της ΕΕ να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη στις αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης».