Χρηματοδότηση της έρευνας για τον COVID-19 από την ΕΕ

Η ΕΕ αντεπιτίθεται. Υποστηρίζει την έρευνα για εμβόλιο κατά του κορωνοϊού καθώς και για τρόπους επιβράδυνσης της πανδημίας και ανάπτυξης καλύτερων διαγνωστικών μεθόδων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ δεσμεύει σημαντικούς πόρους για την έρευνα και για την περαιτέρω ανάπτυξη της ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Απομαγνητοφώνηση:

Η επιβράδυνση της πανδημίας του COVID-19 αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της Ευρώπης. Ενώ οι Ευρωπαίοι κάνουν το καθήκον τους μένοντας στο σπίτι, εργαστήρια και ερευνητές εργάζονται νυχθημερόν για την ανάπτυξη ενός εμβολίου, καλύτερης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας. Εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εργάζονται ακούραστα για να ενισχύσουν την ανταπόκριση της Ευρώπης στις απειλές από την ασθένεια. Καθημερινά, παράγουν επιστημονικές ενημερώσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τον COVID-19. Η εξασφάλιση επαρκών χρημάτων για έρευνα είναι ζωτικής σημασίας. «Η απάντηση μπορεί μόνο να είναι περισσότερη συνεργασία, μια κοινή στρατηγική και περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πολλαπλά πακέτα για την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας και της φαρμακοβιομηχανίας. Έκτακτη χρηματοδότηση έρευνας ύψους 47,5 εκατ. ευρώ διατέθηκε σε 17 έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που θα βοηθήσουν στην προώθηση της γνώσης για στην αντιμετώπιση του COVID-19. «Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ανοιχτές άδειες παγκοσμίως στις συμφωνίες επιχορήγησης, οι οποίες θα επιτρέψουν σε πολλούς κατασκευαστές να παράγουν και να προμηθεύουν τα νέα προϊόντα για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης.» Για την ανάπτυξη ενός εμβολίου για τον κορωνοϊό, χορηγήθηκε στην CureVac, στη Γερμανία, ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη ύψους 80 εκατ. ευρώ. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τη χρηματοδότηση έργων με επίκεντρο τις λύσεις, όπως το EpiShuttle, το οποίο κατασκευάζει μονάδες απομόνωσης για ασθενείς, και το m-ΤΑΡ, που αναπτύσσει τεχνολογίες για το φιλτράρισμα ιικών σωματιδίων. Βοηθώντας έργα όπως το Ευρωπαϊκό αρχείο ιών και το PREPARE Europe, η ΕΕ υποστηρίζει τη μελλοντική διάγνωση, την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της εξάπλωσης και την ευρύτερη επιδημιολογική έρευνα. Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα, μια συνεργασία μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και της ΕΕ, στοχεύει στην ανάπτυξη θεραπειών και διαγνώσεων, καθώς και στη βελτίωση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές επιδημίες. Η ΕΕ θα συνεισφέρει μέχρι και 45 εκατ. ευρώ μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020».