Χρηματοδότηση €344 εκατ. σε ερευνητές και νεοφυείς εταιρείες

Χρηματοδοτική στήριξη €344 εκατ. σε νέους ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εταιρείες, με καινοτόμες ιδέες, παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 107 καινοτόμα έργα απ’ όλη την Ευρώπη θα λάβουν στήριξη ύψους €344 εκατ. μέσω του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Οι επιλεγείσες προτάσεις χρηματοδοτούνται από το Κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζων 2020” και ανάμεσα τους υπάρχουν έργα μοναδικής σύλληψης. Πρόκειται, για παράδειγμα, για έργα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ακρίβειας των χειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης καρκινικών ιστών, στον εκσυγχρονισμό της τοπικής και παγκόσμιας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και στην εισαγωγή πολλών άλλων ρηξικέλευθων καινοτομιών.

Οι ερευνητές, οι νεοφυείς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επιλέγονται για στήριξη από το ΕΣΚ προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και από χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα “Ορίζων 2020”. Από τα 107 χρηματοδοτούμενα έργα, τα 63 βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας. Χάρη σε χρηματοδότηση με πάνω από €162 εκατ. από το πιλοτικό μέσο “Pathfinder”, θα μπορέσουν να αναπτύξουν ρηξικέλευθες τεχνολογίες και να τις μεταφέρουν στην αγορά, δημιουργώντας, έτσι, τις βάσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς. Οι υπόλοιπες 44 επιχορηγήσεις, που αντιστοιχούν σε σχεδόν €182 εκατ. από το πιλοτικό μέσο “Accelerator” του ΕΣΚ, θα επενδυθούν σε νεοφυείς και σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις καινοτομίες τους.

Εκτός από χρηματοδοτική στήριξη, οι εταιρείες αυτές θα λάβουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης, συμβουλών και επιχειρηματικής επιτάχυνσης. 

Άμεσες επενδύσεις
Όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δεύτερη φορά, το πιλοτικό μέσο “Accelerator” του ΕΣΚ προσέφερε τη δυνατότητα στήριξης με άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου επιπροσθέτως των επιχορηγήσεων. Οι 21 από τους 44 δικαιούχους του Accelerator έχουν λάβει στήριξη “μεικτής χρηματοδότησης” (δηλαδή επιχορήγηση και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο), με τη μέση στήριξη μετοχικού κεφαλαίου ανά δικαιούχο να εκτιμάται στα €4,61 εκατ.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο διανύει το τελευταίο έτος δοκιμαστικής λειτουργίας του, σημειώνει συνεχή πρόοδο. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τη στήριξη του ΕΣΚ, γεγονός που αποδεικνύει ότι στην Ευρώπη δεν μας λείπουν οι εξαιρετικές ιδέες για ρηξικέλευθες τεχνολογίες και καινοτομίες. Αν αποκτήσει το σωστό επίπεδο χρηματοδότησης, το ΕΣΚ θα επιτρέψει σε πολύ περισσότερους οραματιστές ερευνητές και επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους στην Ευρώπη”, σχολίασε σχετικά η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κυρία Μαρίγια  Γκαμπριέλ.