ΚΟΣΜΟΣ

143Άρθρα

Περιβαλλοντικοί φορείς της συμμαχίας Med Sea Alliance βρίσκονται στη Μάλτα ζητώντας από τους Υπουργούς Αλιείας να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας στη Μεσόγειο

Στην συνδιάσκεψη MedFish4Ever που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα με την παρουσία των υπουργών αλιείας, η συμμαχία περιβαλλοντικών φορέων Med Sea Alliance…

Η Sparkle θέτει σε λειτουργία τον αγωγό δεδομένων BlueMed που συνδέει Παλέρμο, Γένοβα και Μιλάνο

Ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του υποβρύχιου καλωδίου, που όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα συνδέσει την Ιταλία με τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου.