Απώλειες έως και 2 τρισ. δολάρια για τις παγκόσμιες οδικές μεταφορές εξαιτίας του κορονοϊού

Έως και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Οδικών Μεταφορών (IRU) ότι θα φθάσουν οι απώλειες της παγκόσμιας δραστηριότητας των οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων εξαιτίας της πανδημίας του Κορωναϊού, υπολογίζοντας ότι η μείωση που θα καταγραφεί για το 2020 θα είναι σε ποσοστό 20%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο IRU, ενώ η πλήρης εικόνα των επιπτώσεων του COVID-19 παραμένει άγνωστη, εκτιμάται ότι η επιδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και τον τουρισμό τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Επομένως και τους τομείς των οδικών μεταφορών και των αλυσίδων εφοδιασμού που αυτές υποστηρίζουν.
Προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων οδικών μεταφορών, από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο εφοδιασμός με τρόφιμα και ιατρικά είδη, ο IRU καλεί τις κυβερνήσεις και τις αρχές, καθώς και τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αναλάβουν προσωρινές πρωτοβουλίες για να ελαφρύνουν το βάρος της κρίσης στους φορείς εκμετάλλευσης.
Οι συστάσεις του IRU προς τις εταιρείες εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν την εφαρμογή υψηλότερων προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια των οδηγών κατά τη φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων κυρίως σε περιοχές που έχουν τεθεί σε απομόνωση, καθώς και για τη μεταφορά εγγράφων σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης, τονίζει ο IRU, πρέπει να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα στην καταγραφή και διατήρηση των μετακινήσεων οδηγών και εργαζομένων.
Από την πλευρά τους, οι αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν με σαφήνεια τις απαραίτητες διαδικασίες για τα οχήματα, τους οδηγούς και το φορτίο ή τους επιβάτες, ιδίως για τις περιοχές καραντίνας, καθώς και να συντονίζουν και να δημοσιεύουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τους εφαρμοζόμενους έκτακτους περιορισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις σχετικές κινήσεις αγαθών και ανθρώπων.