Λίγα λόγια, πολλές ΠΡΑΞΕΙΣ… ΑΓΑΠΗΣ!

Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση
H Ομάδα του Οργανισμού Πράξη Αγάπης – Act of Kindness

T. +302316011389
W. https://act-of-kindness.org/el/
E. [email protected]
Facebook @praxiagapis, @actofkindnessorgcom
Instagram @praxiagapis, @actofkindnessorg
Twitter @praxiagapis
TikTok @praxiagapis
Youtube @PRAXIAGAPIS