Πασχαλινές Ευχές

Από το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας του Υφ. ΜΑ-Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜHΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Πληροφορίες: Γ. Λιάσκος

Τηλέφωνο: 2313501130

[email protected]