Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Προβληματισμός για την κατάργηση της ανακύκλωσης χαρτιού από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) έγινε αποδέκτης της Ανακοίνωσης-Καταγγελίας του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία συζήτηση να καταργήσει το πρόγραμμα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης έντυπου υλικού.

            Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση, εντύπωση και προβληματισμό. Κι αυτό γιατί, είναι εμφανής η προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Προκύπτει αυτό και από την ολοένα και αυξανόμενη συνεργασία των Δήμων απευθείας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), κάτι που οδηγεί και σε αύξηση του κόστους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών για τον δημότη. Οι Δήμοι αυτοί, μέχρι πρότινος, καλύπτονταν όσον αφορά τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

            Είναι επίσης γνωστό, πώς ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας άρχισε να εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από το 1989, πολύ πιο νωρίς δηλαδή απ’ όταν άρχισαν να εμφανίζονται διάφορες ιδιωτικές. Μάλιστα, το πρόγραμμα, στις 30χρονη πορεία του «αγκαλιάστηκε» από τους δημότες και επεκτάθηκε και στην συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών, όσο και στη διαλογή τους, στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ταγαράδων.

            Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τον προβληματισμό της όσον αφορά στη σκοπιμότητα που μπορεί να εξυπηρετεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, όπως την ανησυχία της για την απαξίωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού του Κ.Δ.Α.Υ. Ταγαράδων. Στηρίζει δε, απόλυτα το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων να διατηρηθεί και να εξελιχθεί το υπάρχον πρόγραμμα ανακύκλωσης που προσφέρει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, εν αντιθέσει με τις λύσεις που προκρίνονται και μεθοδεύονται.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.