Συνάντηση εργασίας για την ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων του γεωργοδιατροφικού τομέα, θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και του Προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστα Κιλτίδη.
Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Περιφέρειας για την ανάδειξη της ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρώτος όροφος κτιρίου Β. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, στις 11.00’ το πρωί.
Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε δυο άξονες:
1.Την επιτακτική ανάγκη για την ταυτοποίηση των γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε επίπεδο νομού ή Περιφέρειας, που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για τη σύνταξη φακέλου και την υποβολή αίτησης καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ).
2.Την επιβεβλημένη καταχώριση των προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, που έχουν αναφορά ιστορικότητας, παράδοσης και διατροφικού πολιτισμού της Μακεδονίας.
Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ανάδειξη των γεωργοδιατροφικών προϊόντων με άλλες δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα παρουσιαστούν σε ειδική ημερίδα στο πλαίσιο της Detrop Boutique (22 – 24 Φεβρουαρίου 2020).