Συνεδριάζει δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, ηλεκτρονικάμέσω e-mail, όπως καθορίζεται στην σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Τα θέματα είναι οικονομικού περιεχομένου και εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά

Τα θέματα

Θέμα 1ο: Έγκριση κατάρτισης αναπτυξιακού προγράμματος επενδυτικών δαπανών  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Θέμα 5ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.