Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, στις 12.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.

Εισηγητής :    Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ’ τρίμηνο 2019.

Εισηγήτρια:   Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 152/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών».

Εισηγητής :    Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 5ο: Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής :    Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και του Φορέα Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής σε εφαρμογή του Ν. 4519/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/25/20-02-2018).

Εισηγητής :    Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “Δίκτυο περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού κόλπου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία” και διακριτικό τίτλο “Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού ΑΜΚΕ”.

Εισηγητής:     Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2020.

Εισηγήτρια:   Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Α΄ Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας.

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Μουδανιών.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής :    Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, θα γίνει ενημέρωση του Περιφερειακού για τα εξής θέματα :

1. Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνικής δομής «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» και

2. Ενημέρωση σχετικά με την Κυριακάτικη αργία, με αφορμή την εξαγγελία της εταιρείας “JUMBO” να προχωρήσει σε άνοιγμα καταστημάτων της όλες τις Κυριακές, ξεκινώντας από την Πρέβεζα και την Πιερία.