Γενική Συνέλευση του Σ.Φ.Κ. “Πιερικός”

Ο Σ.Φ.Κ. Πιερικός καλεί όλα τα τακτικά καθώς και επίτιμα μέλη του συλλόγου στην Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση, οικονομικού έτους 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
(26/02/2020) και ώρα 18:30 (έξι και μισή το απόγευμα) στο συνεδριακό και πνευματικό κέντρο Κατερίνης “ΕΚΑΒΗ”.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :
i) Έγκριση Απολογισμού του Δ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.
ii) Έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.
iii) Έγκριση προϋπολογισμού για το Ά εξάμηνο 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ που τυχόν προκύψουν ή κατατεθούν προς συζήτηση, αρμόδιο όργανο για την έγκριση τους είναι η Γ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 και τις παραγράφους 2 & 3 του από 31/10/2008 καταστατικού του συλλόγου σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Μαρτίου 2020 ( 04/03/2020 ) στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα ανεξαρτήτως αριθμό παρόντων μελών.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΣΦΚ Πιερικός