Πρόσκληση για Κοπή Πίτας – Κυριακή 19 Ιανουαρίου 11:30πμ