Τακτική γενική συνέλευση ΣΦΚ Πιερικός – Τακτοποίηση συνδρομών

Ο ΣΦΚ Πιερικός ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι στη τακτική γενική συνέλευση της 26/02/2020 θα πρέπει να τακτοποιήσουν οικονομικά τις εκκρεμότητες των συνδρομών τους για το έτος 2019, ώστε βάσει καταστατικού να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι έχοντας το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τον οικονομικό απολογισμό του ερασιτέχνη για το έτος 2019 καθώς και να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση.
Το ποσό της ετήσιας συνδρομής με βάση το καταστατικό ανέρχεται στα 10 ευρώ.