«Ανάγκη άρσης των οικονομικών αδικιών και πολύπλευρης στήριξης του κτηνοτροφικού τομέα»

Ερώτηση της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ε. Σκούφα για τις εξισωτικές αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014

Ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση που αφορά στον ορισμό των βοσκοτόπων για το 2013 και 2014, αλλά και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητούν με ερώτησή τους η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα και ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Αγροτικών ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης. Η ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 37 ακόμη βουλευτές,  αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία δικαιώνεται κατά κάποιο τρόπο η ελληνική πλευρά, για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου», μια απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για  την απόδοση στους Έλληνες κτηνοτρόφους των εξισωτικών αποζημιώσεων των ετών 2013 και 2014.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 15 Μαΐου του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με την κρίσιμη συμβολή της συγκεκριμένης Ελληνικής Κυβέρνησης, επιτεύχθηκε η προβολή των δίκαιων αιτημάτων της χώρας και των συμφερόντων των Ελλήνων Κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου νομικού κεκτημένου, προκειμένου να αρθεί η αδικία των εξισωτικών 2013 και 2014. Μέχρι τότε, οι ελληνικές κυβερνήσεις  δεν είχαν ενεργήσει το παραμικρό, ούτε καν φρόντισαν για τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον χαρακτηρισμό των βοσκοτόπων, συντηρώντας ένα  χάος σε ό,τι δηλωνόταν ως βοσκότοπος.

Το σκεπτικό της απόφασης

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει πλέον ότι « ….το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους». Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως «μόνιμου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας». Επίσης, δέχθηκε ότι « … προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως «μόνιμος βοσκότοπος», το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους».

Άρση των οικονομικών αδικιών έναντι των κτηνοτρόφων

Επειδή υφίσταται αδήριτη ανάγκη άρσης των οικονομικών αδικιών σε βάρος των  κτηνοτρόφων της χώρας μας και πολύπλευρης στήριξης του τομέα,

και με βάση όλα τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση που αφορά στον ορισμό των βοσκοτόπων για το 2013 και 2014;

Ποιες είναι οι ενέργειές σας για την υποστήριξη των σχετικών  αιτημάτων για τα έτη 2013 και 2014;

Προτίθεστε να κάνετε όλη την απαραίτητη προεργασία με βάση την εκδοθείσα απόφαση ούτως ώστε εάν και εφόσον εκδοθεί ανάλογης θετικής έκβασης απόφαση για τα έτη 2013 και 2014 να καταστεί δυνατή η άμεση χορήγηση στους κτηνοτρόφους των εξισωτικών αποζημιώσεων;