Αναστέλλονται μέχρι 20/3 οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στις υπηρεσιακές μονάδες του e-ΕΦΚΑ

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (Κ.Ε.Α.Ο, Υποκαταστήματα, Διευθύνσεις, Περιφερειακά Τμήματα, Γραφεία) και της αποφυγής άσκοπων φυσικών επισκέψεων ιδίως σε περιοχές με αυξημένη επιφυλακή λόγω του κορονοϊού καθίσταται αναγκαία η προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών με φυσική παρουσία σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.

 Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020  οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στις υπηρεσιακές μονάδες του e-ΕΦΚΑ με εξαίρεση τις πολύ επείγουσες περιπτώσεις.