Αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γεώτρησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης

Σε πλήρη αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της μίας από τις τέσσερις γεωτρήσεις που βρίσκονται στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης στη Βροντού και υδρεύει την πόλη της Κατερίνης προχώρησε η ΔΕΥΑΚ.

Η ΔΕΥΑΚ προχώρησε σε προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύγχρονων προδιαγραφών, καθώς ο προηγούμενος πίνακας είχε  καταστραφεί πλήρως, λόγω κακής συντήρησης στο παρελθόν, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι η προμήθειά του ήταν πρόσφατη.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη γεώτρηση είναι η μεγαλύτερη σε δυναμική και με την πλήρη και σωστή λειτουργία και των τεσσάρων γεωτρήσεων διασφαλίζεται η επάρκεια του νερού για να εξυπηρετεί με ασφάλεια το σύνολο των καταναλωτών της πόλης.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΔΕΥΑΚ από τις αρχές το χρόνου εφαρμόζει ένα εντατικό πρόγραμμα ανακαίνισης, αναβάθμισης και συντήρησης όλων των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει υπό την εποπτεία της, με γνώμονα την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες.