Απαλλαγή από δημοτικά τέλη λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνεται ότι ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κατερίνης άμεσα μετά την υποβολή αιτήματος διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Επισημαίνεται ότι το αίτημα διακοπής δεν υποκαθιστά την υποβολή της δήλωσης διακοπής στο Δήμο Κατερίνης.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιωθούν σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και στην περίπτωση της επανασύνδεσης προκειμένου να αποδοθεί το αναλογούν ΤΑΠ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων τηλ. 2351350494.