Αποκατάσταση τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας- Π. Σκοτίνας Δήμου Δίου-Ολύμπου

Στις εξελισσόμενες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας- Π. Σκοτίνας Δήμου Δίου-Ολύμπου», μετέβη η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Οι παρεμβάσεις, που υλοποιούνται, αφορούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στη διαδημοτική οδό Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας του Δήμου Δίου – Ολύμπου, που εντάσσονται στο παραπάνω έργο προϋπολογισμού  μελέτης: 500.000,00 Ευρώ. Πρόκειται για σωστικές ενέργειες, άμεσης προτεραιότητας, που ενισχύουν τις υποδομές, αναβαθμίζουν την περιοχή, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα ζωής στους κατοίκους.

Το έργο, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, περιλαμβάνει γενικότερα παρεμβάσεις, για την αποκατάσταση βλαβών στη διαδημοτική οδό Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας του Δήμου Δίου – Ολύμπου και ειδικότερα  εργασίες άρσης  καταπτώσεων, κατασκευής ιρλανδικού ρείθρου,  συρματοκιβωτίων, επενδεδυµένης τάφρου και σωληνωτού οχετού. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και πινακίδες, ενώ σποραδικά θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες οδού.