Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Ιεροψαλτών Ν. Πιερίας “Ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω”

Την Κυριακή 16-06-2024 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογο
Ιεροψαλτών και Φίλων Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ν. Πιερίας “Ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω” για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Ιεροψαλτών Ελλάδος.

Την Τετάρτη 19-06-2024, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. με την ακόλουθη κατανομή αξιωμάτων :
Πρόεδρος – Φωτόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος – Παπαθυμιόπουλος Αστέριος
Γραμματέας – Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
Ταμίας – Παπαγιαννούλης Χαράλαμπος
Μέλος – Μπεϊνάσ Δημήτριος
Μέλος – Σπανός Στέφανος
Μέλος – Τσίκρας Μιχαήλ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:
Δεγρένης Δοξάκης
Γκατζάς Βαςίλειος
Δάϊος Αδάμος
Για την Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜΣΙΕ) οι:
Φωτόπουλος Χρήστος
Σπανός Στέφανος
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Φωτόπουλος Χρήστος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος